Chi phí nộp hồ sơ dự thầu 330.000 đồng/gói thầu

(Xây dựng) – Đây là quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

chi phi nop ho so du thau 330000 donggoi thau
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, các chi phí lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) bao gồm:

Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống, nộp 1 lần khi đăng ký là 550.000 đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống 550.000 đồng/năm. Nhà thầu, nhà đầu tư phải nộp chi phí này kể từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống.

Chi phí nộp hồ sơ dự thầu 330.000 đồng/gói thầu; chi phí nộp hồ sơ đề xuất 220.000 đồng/gói thầu.

Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,033% giá trúng thầu nhưng tối đa 3.300.000 đồng. Đối với gói thầu chia theo lô thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi lô.

Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,033% giá hợp đồng nhưng tối đa 3.300.000 đồng. Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử bao gồm các chi phí cho các Hợp đồng điện tử được ký kết trên Hệ thống hoặc Đơn hàng được ký số xác nhận thành công tại Phân hệ mua sắm điện tử.

Có thể bạn quan tâm:  Kinh nghiệm khi xây nhà | chọn vật liệu xây | chọn gạch xây nhà

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống, Báo Đấu thầu như sau: Chi phí đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển 330.000 đồng/(gói thầu/dự án)/thứ tiếng; chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng, danh sách ngắn là 165.000 đồng/gói thầu/thứ tiếng.

Dự thảo cũng nêu rõ, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Báo Đấu thầu có trách nhiệm thu, quản lý và sử dụng khoản thu chi phí sử dụng dịch vụ theo quy định tại Thông tư này để cung cấp dịch vụ trên Hệ thống, Báo Đấu thầu.

Nguồn thu từ chi phí sử dụng dịch vụ để thực hiện các nhiệm vụ duy trì, quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống; đăng tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống, Báo Đấu thầu; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống; các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư khác liên quan đến việc tổ chức quản lý, duy trì, vận hành và phát triển Hệ thống, Báo Đấu thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Chi phí nộp hồ sơ dự thầu 330.000 đồng/gói thầu
Chuyển lên trên