Giá nhân công xây dựng trong 1 tháng tại Hà Nội bao nhiêu?

Quyết định 820/QĐ-UBND quy định rõ giá nhân công xây dựng tại thành phố Hà Nội, thông tin cụ thể trong bài viết dưới đây.

 

 

 

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại các Nghị định về quản lý chi phí xây dựng của Chính phủ.

 

Chủ đầu tư căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể của công trình để khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng, tính toán hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của việc tính toán hoặc tham khảo giá nhân công xây dựng tại Quyết định này để quyết định việc lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

 

Phụ lục Bảng giá nhân công xây dựng thành phố Hà Nội (Kèm theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 20.02.2020 của UBND thành phố Hà Nội) cụ thể như sau:

Bảng giá nhân công xây dựng thành phố Hà Nội. Đồ hoạ: Đức Mạnh

 

 

 

Bên cạnh đó, Quyết định 820/QĐ-UBND cũng nêu rõ:

 

– Bảng giá nhân công xây dựng tại thành phố Hà Nội nêu trên là thông tin giá nhân công bình quân tại thời điểm xác định của các khu vực nêu trên để các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị có liên quan, tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại các Nghị định về Quản lý chi phí xây dựng của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm:  Thi công gạch bê tông nhẹ AAC – Hướng dẫn

 

– Đơn giá nhân công trên là đơn giá nhân công trung bình trong khu vực, làm việc 26 ngày công/tháng; 1 ngày công là 8 giờ, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước đã được tính trong chi phí chung (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

 

– Đơn giá nhân công trên chưa bao gồm các khoản làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các công việc nặng nhọc, độc hại. Khi các công việc có quy định các khoản trên các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định để tính toán nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

 

– Đơn giá nhân công áp dụng tại các tập đơn giá theo cấp bậc thợ và phương pháp xác định đơn giá được hướng dẫn tại các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc xác định đơn giá nhân công trung bình tương ứng với bậc thợ 3,5/7 được xác định bằng bình quân các nhóm lao động phổ thông, lao động có tay nghề trung bình và khá, lao động có tay nghề giỏi.

 

 

Giá nhân công xây dựng trong 1 tháng tại Hà Nội bao nhiêu?
Chuyển lên trên