Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Luật Dragon về việc giám định tư pháp của Sở Tài chính Long An liên quan đến dự án gói thầu camera thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, có vốn ngân sách Nhà nước.

giam dinh tu phap trong linh vuc xay dung
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc giám định tư pháp thực hiện theo các quy định tại Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Luật số 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn hoạt động tư pháp chuyên ngành. Theo đó, đối với sự việc cụ thể đã nêu trong Văn bản số 335/2020/CV-DRAGON thì các chủ thể căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn hoạt động tư pháp chuyên ngành để xác định thẩm quyền giám định tư pháp theo đúng quy định về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định: “Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan bao gồm: Giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, giá trị còn lại của công trình và các vấn đề khác có liên quan”.

Có thể bạn quan tâm:  United International Pharma tiếp sức Bắc Ninh, Bắc Giang chống Covid-19

Giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
Chuyển lên trên